Adres

Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli
Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi

Bu adres online randevuya açık değil


Ablasyon Ambulatuvar Kardiyak Izleme Anjiyografi +56 daha fazla
Anjiyogram Anjiyoplasti Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma Tümünü göster

İhtiyacınız olan bilgiyi bulamadınız mı? Diğer kardiyolog listesi göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
  • Koroner Arter Hastalığı
  • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Tümünü göster

Hizmetler

Ablasyon


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Anjiyografi


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Anjiyogram


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Anjiyoplasti


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Arteriografi


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Eforlu Ekg


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Ekg


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Holter Izlemi


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Homosistein


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Kalp Nakli


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Kardiyak Stent


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Kardiyoversiyon


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Kolesterol Testi


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Perikardiyosentez


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Venografi


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Yeni Mahalle 8780/1. Sokak No:18 Atasanayi, Çiğli

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
14 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
Y
Konum: Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi ilk gittiğimde muayene olmak için ziyaret ettim

Aralık 2018 de Dr.Kamil beye muayane oldum.tetkiklerimi yaptırdım.sonuçlarımı göstermek için 3 ay randevu almak için uğraştım.ve sonunda randevu alabildim.randevuma 1 hafta vardıki ben kalp krizi geçirdim.acile gittim.ameliyathaneye aldılar ve anjio yapacaklarını söylediler.ekiptekiler bana çok şanslısın diyorlardı.bende kalp krizi geçirdiğim içinmi şanslıyım dedim.dr.kamil bey var bugün dediler.o zaman anladım olayı.Kamil bey anjio yapmak için geldi.Kamil bey 3 aydır size ulasamiyorum.sizi görmek için kalp krizimi geçirmem lazımdı diye espri yaptım.Duygularımı düşüncelerimi cümlelerle ifade etmek yetmez.harika bir dr.işine ve hastalarına olan ilgisi yakınlığı samimiyeti esprili ve sevimli kişiliği ile mükemmel bir doktor.teşhisleri tedavileri çok tatmin edici.Devlet hstn.böyle doktorları görmek çok sevindirici.Dr.Kamil beyi daha üst kademelerde ve görevlerde göreceğimden ve duyacağımdan eminim.kendisine sonsuz tşkrlerimi sunuyorum.Kamil bey iyiki varsınız insanları ve beni tekrar sağlığıma kavuşturdunuz.size minnettarım.Tüm başarılar ve güzellikler sizinle olsun.


Konum: Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Günde 2-3 kere kalbimdeki sancılar ve sol tarafımdaki uyusukluk

Kamil bey gerekli tekkikleri yaptı anjiyo olmamı tavsiye etti.Kamil beyin samimiyetine inandım hiç düşünmeden karar verdim.bir gün sonra anjiyo oldum koronerdamarıma stent takıldı. Kamil beye ve ekibine çok teşekkür ederim. Mükemmel ve çok sevecen bir ekipti.


D
Konum: Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Takip

Olağanüstü bir Kardiyoloji uzmanı benim yıllardır doktorum ve yeni Doçent oldu burdan tebrik de ediyorum.Yalnız benim sağlığımı benden çok düşünüyor ilaç konusunda kendisini dinlemeyince bana biraz sinirleniyor, yani beni benden çok düşünüyor ne diyeyim harikalar harikası bir doktor.Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.


Kamil hocam ile tansiyon yüksekliği sonucu cigli bolge hastanesine randevu alip gitmemle tanistim, butun testlerimi en ince detayina kadar yapti inceledi,isine verdigi titizligi kuskusuz taktire sayandir, iyi niyetli, isinin uzmani, hasta psikolojisini cok iyi bilen, espirili cok tatli bir doktor.Ben yaptigi testler sonucu anjio oldum,suan iyilesme surecindeyim.Kendisini siddetle tavsiye ediyorum.Hic pisman olmayacaksiniz emin olun.Saglikli gunler dilerim..


1,5 yıldır kontrol ve ilaçlarımızı ayarlıyor kendisi. Sakin kişiliği odasında iken size de bulaşıyor. Henüz genç ancak tek geçerim. Yaşa Kamil Hocam.


Dalında ve uygulamasında basarılı ve özverilibirhekim doktorolarak uygulamayı harfıyen hasta yakınlarına anlatıyor devamında ıse hastalagımızgelsımeevresınde tanıstık kendısıyle mükkemmel ılac tedavisi ve ilgi alakasıı hasta yakınına olmasıgerekenlerı anlatıyor ılaclaını ayarlıyor kendı bransında bulunmayan bır tevazu ve özveriilke gerekhastasına gerekıse hasta yakınına ilgisini eksık etmıyor kaybedılmemesı gereken bırhekım Allah yarve yardımcısı olsun devlet hastanesının klasık curcunalı dönemınde bile herhastayla kayıtsız sartsız ılgısının eksık etmeyen dogru tedavı ıle basarılı sonuclarla karsısına tesekkur babında bızzat gıttıgımız vekontrollerını aksatmadıgımız bır hekım adamın hammaddesı devlet hastanesnın gecmıse yönelık durumlarınıdagöz önunde bulundurursak doktorbazında üstseviye birdoktor yada hekım SLMLAR


K

Karşıyaka devlet gibi yoğun hastanede bile hastalara ilgisini esirgemeyen değeri bilinesi bir doktor. annem için yaptıklarını unutamam. çok iyi bir doktordan ötesi diyebilirim.


F

Annem Ulker Gülcü geçirdiği kalp krizi sonrasında yapmış olduğu ilaç tedavisiyle iki günde hastaneden taburcu olduk.Beni en cok etkileyen doktorumuz sayın Kamil Tülüce nin sakiniği işine ve hastasına karşı gösterdiği saygı oldu.Tek tek tüm hasta yakınlarını bilgilendirmesi konusuna olan hakimiyeti ve önce insan kavramı sanırım onu bize yakın yaptı,bir doktor degilde bir kardeş gibi.Çok teşekkür ederim.


H

Onunla çalışmış bir hemşiresi olarak diyebilirim ki hastaya tahlil yapmadan tanı koyabilecek ender doktorlardan.Her zaman az- öz ve doğru ilaç seçimleriyle bölümünün en iyilerinden. İleriki yıllarda işinde çok daha güzel yerlerde olacaktır.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
  • Koroner Arter Hastalığı
  • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Tümünü göster